DEAGOSTINI
ÁSZF
A DeAgostini Italia online fizetés oldal a Suvet Kft. által a DeAgostini Italia megbízásából kezelt újság-előfizetések előfizetői küldeményeinek kifizetésére szolgál.
Figyelem! Az oldalon olyan előfizetői küldemények értékének kifizetésére biztosítunk lehetőséget, melyeket előfizetőink már kézhez vettek!
A fizetés menete
1. Bejelentkezés
A bejelentkezéshez az előfizető partnerazonosítójának és PIN kódjának megadásával van lehetőség. A bejelentkezéshez az előfizető partnerazonosítójának és PIN kódjának megadásával van lehetőség. Mindkét adat megtalálható az előfizetőnek kiküldött küldeményben, a kiadványok mellett elhelyezett számlán és a sárga csekk kísérőlevelében. A partnerazonosító 6 számjegyből álló, 1-essel vagy 3-assal kezdődő számsor, mely a számlán az előfizető neve és címe alatt, „vevőazonosítóként szerepel”. A PIN kód 4 karakterből áll, vegyesen betűket és számokat is tartalmazhat, a csekkes levél jobb felső sarkában olvasható. Amennyiben mindkét adat helyesen került megadásra a bejelentkezési felületen, a felhasználó a fizetendő küldeményeinek listáját tartalmazó oldalra kerül. Amennyiben a bejelentkezés sikertelen, az azonosítók ismételt megadására van szükség.
A bejelentkezéshez az előfizető partnerazonosítójának és PIN kódjának megadásával van lehetőség. Mindkét adat megtalálható az előfizetőnek kiküldött küldeményben, a kiadványok mellett elhelyezett számlán és a sárga csekk kísérőlevelében. A partnerazonosító 6 számjegyből álló, 1-essel vagy 3-assal kezdődő számsor, mely a számlán az előfizető neve és címe alatt, „vevőazonosítóként szerepel”. A PIN kód 4 karakterből áll, vegyesen betűket és számokat is tartalmazhat, a csekkes levél jobb felső sarkában olvasható. Amennyiben mindkét adat helyesen került megadásra a bejelentkezési felületen, a felhasználó a fizetendő küldeményeinek listáját tartalmazó oldalra kerül. Amennyiben a bejelentkezés sikertelen, az azonosítók ismételt megadására van szükség.
2. Fizetendő küldemény kiválasztása
A sikeres bejelentkezést követően az előfizető a Fizetendő küldemények kiválasztása aloldalra kerül.

Ezen az oldalon megjelenítjük a bejelentkezett előfizető nevét és címét, illetve a részére korábban kiküldött, de még ki nem fizetett előfizetői küldemény(ek) listáját. A kifizetetlen küldemény(ek)ről a küldemény tartalmát (kiadvány és lapszámok), kiküldésének idejét és a fizetendő összeget ismertetjük. Az oldalra bejelentkezett felhasználó a kifizetetlen küldemény adatait tartalmazó sor végén található „FIZETÉS” gomb megnyomásával kezdeményezheti a küldemény ellenértékének kifizetését. Figyelem! Egyszerre csak egy küldemény fizethető ki – több kifizetetlen küldemény esetén több különálló fizetési eseményt kell kezdeményezni. A fizetés gomb megnyomása után az előfizető a SIX NOVOPAYMENTS bankkártyás fizetési oldalára kerül.
3. Fizetés
A kiválasztott küldemény ellenértékét az előfizető bankkártyaadatainak megadásával fizeti ki a SIX NOVOPAYMENTS biztonságos oldalán.
A SUVET Online fizetés oldal nem tárol sem bankkártya-adatokat, sem egyéb, személyes adatokat.
A fizetéshez bármilyen VISA és Mastercard bankkártya (betéti és hitelkártya egyaránt) használható.
4. Visszaigazolás
A sikeres fizetést követően az előfizető ismét a SUVET Online fizetés oldalra kerül, ahol rövid szöveges üzenet tájékoztatja arról, hogy befizetése sikeres volt.

Ismételt bejelentkezés esetén a kifizetett küldemény már nem jelenik meg a kifizetendő küldemények listájában! Így ismételt bejelentkezéssel az előfizető ellenőrizheti befizetése sikerességét.

Természetesen, ha a későbbiekben a SIX NOVOPAYMENTS a bankkártyás fizetést – pl. fedezetlenség miatt – elutasítja, a küldemény ismét kifizetendővé válik.
További kérdések, reklamáció
Bármilyen további kérdés, reklamáció esetén kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeken.